حضرت مهدی (عج) و آیین جدید

دوره 10، 33و34 (ویژه کلام و فلسفه تطبیقی)، فروردین 1391، صفحه 48-59

اشرف سادات نوعی باغان


معاد باوری از دیدگاه قرآن و کتاب مقدس

دوره 11.12، 35و36 (ویژه قرآن و عهدین)، فروردین 1395، صفحه 54-63

محمدکاظم توکلی


درآمدی بر اهمیت عقل در قرآن

دوره 5، شماره 15، تیر 1386، صفحه 62-74

شهلا هوشیار؛ فروغ خیاط


مصادیق مصرف و نقش گروه‌ها در اصلاح الگوی مصرف

دوره 9، 27و28 (ویژه تبلیغ و تربیت)، تیر 1389، صفحه 157-168

شیما سیبویه


بررسی جایگاه ادله اربعه احکام در نزد اخباریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

حمید نیک فکر


مقایسۀ قاعدۀ اصولی با قاعده و مسألۀ فقهی

دوره 2، شماره 7، تیر 1384، صفحه 19-24

سید جمال‏ الدین موسوی


ایمان، روح زندگی

دوره 1، شماره 2، تیر 1381، صفحه 25-29

علی‌ظفر طاهری


اخلاق اقتصادی در اسلام

دوره 4، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 26-32

دلاور علی نقوی


بررسی جواز و عدم جواز ترجمة قرآن

دوره 7، شماره 23.24، تیر 1388، صفحه 29-51

هادی نورانی


ارتباط اصول فقه با علوم حدیث

دوره 3، شماره 9، دی 1384، صفحه 31-37

سید مهدی روحبخش


اشرافی گری چالشی فراروی بعثت

دوره 5، 13و14 (ویژه پیامبر اعظم ص)، اردیبهشت 1386، صفحه 32-41

مهدی سالاری


بر کرسی تعلیم

دوره 4، 11.12 (ویژه آیت الله میرزاعلی فلسفی)، مهر 1385، صفحه 32-44

محمد رضا ملایی


بررسی حجیت اطمینان در ارزیابی صدوری حدیث

دوره 9، 31و32 (ویژه حدیث)، تیر 1390، صفحه 34-46

محمد مروارید


مدرنیسم و خانواده

دوره 1، شماره 3، مهر 1381، صفحه 37-43

حسین مهرجو


علل اسلام آوردن ایرانیان

دوره 1، شماره 4.5، فروردین 1383، صفحه 37-39

مهدی سالاری


قرائت مالک یا ملک

دوره 1، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 39-42

سید محمد سیدی مقدم


شرف دین و تاریخ مطالعات تاریخی علامه سید شرف الدین عاملی

دوره 9، 27و28 (ویژه تاریخ پژوهان معاصر حوزه)، تیر 1389، صفحه 40-53

محمدجعفر اسلامی


آیه ذکر و مرجعیت دینی اهل بیت

دوره 9، 29و30 (ویژه قرآن و حدیث)، فروردین 1390، صفحه 41-56

احمد منصوری ماتک


بازگشت؛ مقایسه تطبیقی تناسخ و رجعت

دوره 6، 18 (ویژه فلسفه و کلام 1)، فروردین 1387، صفحه 50-69

حوری بیانی


آثار علامه عسکری و تاثیرات فرامذهبی

دوره 5، شماره 16، مهر 1386، صفحه 50-83

سید رضا موسوی


بازشناسی اصل لزوم

دوره 6، 19 (ویژه قواعد فقه 1)، تیر 1387، صفحه 51-73

علی الهی خراسانی


اعتبارسنجی حدیث سلسلـة ‌الذهب

دوره 7، شماره 21.22، فروردین 1388، صفحه 54-71

علی الهی خراسانی


عنصر اتحاد از منظر قرآن

دوره 5، شماره 17، دی 1386، صفحه 54-67

سید مجتبی نریمانی


قاعده نفی سبیل

دوره 6، 20 (ویژه قواعد فقه 2)، مهر 1387، صفحه 55-75

سید مهدی نریمانی