اعتبارسنجی حدیث سلسلـة ‌الذهب

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

حدیث سلسلـۂ الذهب از احادیث مهم اعتقادی است. برای اعتبار این حدیث باید سندهای موجود روایت مورد بررسی قرار گیرد و وضعیت راویان آن از نظر وثاقت و ضعف مشخص گردد. شش سند مستقل از این حدیث وجود دارد. در سند اول یک راوی مجهول وجود دارد. سند دوم، معتبر به شمار می‌رود. در سند سوم و چهارم در هر کدام یک یا دوتن از راویان مجهول هستند و دو روایت، غیر معتبر به شمار می‌رود. سند پنجم و سند ششم مرسل بوده و بنابراین باید برای استناد به حدیث سلسلـۂ الذهب، سند دوم را مطرح نمود. سند دوم به جهت قرار گرفتن راوی اهل‌سنّت، موثقه می‌باشد. از لحاظ مضمونی نیز می‌توان این حدیث شریف را مستند به معصوم دانست.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Validation of Sisila- al-Dhahab Tradition

نویسنده [English]

  • Ali Elahi Khorasani
چکیده [English]

Sisila- al-Dhahab tradition is among the most important ideological traditions. To prove the validity of this tradition, the existing chains of transmission must be studied and the reliability and weakness of its transmitters clarified. This tradition has six documents. The first document contains an unknown narrator. The second document is valid. In the third and fourth documents two of narrators are unknown. So, these two traditions are considered invalid. The fifth and sixth documents are Morsal, so for relying on Sisila- al-Dhahab tradition, the second document should be offered. Since a Sunni narrator has narrated the second document, it is considered as a reliable (Mothaqeh) one. Regarding to the contents, this tradition can be relied to the infallible.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sisila- al-Dhahab tradition
  • reliability of document
  • reliability of the narrator