کتاب کرانه های اجتهاد منتشر شد

کتاب کرانه های اجتهاد منتشر شد

کتاب «کرانه‌های اجتهاد» که شامل گفتارهایی در موضوعات و مسائل فقهی و اصولی از سوی اساتید و نخبگان حوزه علمیه و دانشگاه است به همت اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تهیه و توسط مؤسسه بوستان کتاب چاپ و روانه بازار نشر شد. 

 مجموعۀ پیشِ ‌رو، دستاورد نشست‌‌های حلقۀ علمیِ افق و همایش‌‌های اختصاصی و مشترک گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد در مرکز آموزشی آخوند خراسانی (وابسته به اداره‌کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی) از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ است.

این برونداد با توجه به منطق موضوعی در ۳۹ نوشتار فهرست شده است و جملگی سخنرانان در زمرۀ اساتید گرانمایه حوزۀ تخصصی فقه و اصول مشهد و قم هستند که به‌لحاظ محتوا در دو بخش کلی زیر به ارایۀ بحث و نظر پرداخته‌اند.

بخش اول: بنیادها و سبک‌ها؛ شامل ۲۰ گفتار دربارۀ نظریه‌های جدید در دانش اصول؛ آموزش و پژوهش اجتهادگرا و مبانی اجتهاد است

بخش دوم: رویکردها و رهاوردها؛ شامل ۱۹ گفتار دربارۀ اجتهاد و مسائل نوپدید است

لازم به یادآوری است گفتارهای مندرج در «کرانه‌های اجتهاد» در چهار گام فراوری شده است. در گام اول، این نشست‌ها از میان بانک صوتی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد، اعتبارسنجی و اولویت‌دهی شد و پس از آن پیاده‌سازی و از حالت گفتاری به نوشتاری نزدیک گردید. این گفتارها در گام بعدی ارزیابی علمی شد. سپس در گام سوم، مستندات و منابع برای غنا و اعتباربخشی، توسط نخبگان دورۀ آموزشی فقه مقارن (ورودی‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹) استخراج و در پایان تلخیص گردید.

شایان‌ذکر است، اداره‌کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیش از ربع قرن تلاش علمی در پی تحقق اهداف آموزشی جامعۀ علمی ایران اسلامی، گام‌های سترگ و کارآمدی برداشته است. این نهاد علمی همگام با چشم‌انداز بیانیۀ مأموریت دفتر تبلیغات اسلامی و با توجه به نظام جامع آموزشی، فعالیت‌های درخشان و مؤثری در کارنامۀ خود داشته است.

همچنین، گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از آغاز تأسیس در سال ۱۳۸۲ تاکنون، تلاشی وزین برای انتقال بایسته‌های فقهی سازگار با گام‌های پیشینیان و هنگامه‌های نو ارائه کرده است. برگزاری چندین دورۀ آموزشی فقه مقارن به همراه کارگاه پژوهشی و نیز بیش از دویست نشست تخصصی گفتگوی علمی و نقد مقاله توسط اعضای حلقۀ علمی افق، کرانه‌های نوینی را بر روی فقه‌پژوهان بازگشوده است.

 چاپ اول کتاب «کرانه‌های اجتهاد؛ گفتارهایی در موضوعات و مسائل فقهی و اصولی» به همت اداره پژوهش اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تهیه و توسط مؤسسه بوستان کتاب در شمارگان ۴۰۰ نسخه و به قیمت ۷۵۰۰۰ هزار تومان روانه بازار کتاب شد.