کتاب جستار، ویژه داستان؛ کتاب « زندگی روی پُل » منتشر شد

کتاب جستار، ویژه داستان؛
کتاب « زندگی روی پُل » منتشر شد

کتاب « زندگی روی پل» گزیده داستان های کوتاه اعضای گروه آموزشی ادب و هنر اسلامی حوزه علمیه خراسان، به کوشش اداره پژوهش اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی چاپ و منتشر شد. 

این کتاب دستاورد اعضای حلقه داستان گروه آموزشی ادب و هنر اسلامی در مرکز آموزشی شیخ بهایی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ است. ره جویان اهل ذوق و قلم که در طی سالیان گذشته به مناسبت ترویج داستان در حلقه ای ادبی گرد آمده و تجربه های نوشتاری خود را به نمایش می گذاشته اند. 

داستان های این مجموعه از وحدت رویه موضوعی تبعیت نمی کنند و در بر گیرنده تجربه های فراوان و سبک های نگارش متفاوت هستند.

داستان های کتاب « زندگی روی پل» به رغم همه تفاوت های ساختاری و موضوعی در یک عنصر مشترکند: نوآوری، خلاقیت و بداعت در سبک و مضمون. و از نقطه نظر روایتگری، قصه گویی، تعلیق و باورپذیری در جایگاه خوبی قرار دارند و استانداردهای داستان نویسی را در نوردیده اند.

بیشتر نویسندگان این داستان ها، طلاب حوزه اند، طلابی که به درس و بحث معمول اکتفا نکردند و با ورود به وادی بی کران هنر، نشان دادند داستان را می فهمند و تلاش می کنند با بهره گیری از این هنر، هنر اسلامی شکوه بخشند.

کتاب « زندگی روی پل» شامل ۳۱ داستان کوتاه است و توسط انتشارات بوستان کتاب، به مبلغ ۲۰ هزار تومان در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.