داده تعداد
مقالات سامانه 255
مقالات ارسال شده 48
 دانلود مقالات 83,557
 مشاهده مقالات  134,153

اداره پژوهش اداره‌کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان‌رضوی با توجه به اهداف و مسایل میزهای تخصصی قطب‌های علمی دفتر تبلیغات اسلامی، آمادگی انتشار مقاله در محورهای زیر دارد.

1. مرجعیت قرآن و حدیث‌پژوهی

 ایده‌های نوین قرآنی در حوزه شهر و شهروندی*الگوسازی شخصیت‌های قرآنی*نظریه‌پردازی تفسیری*مطالعات‌ تاریخی و ادواری قرآن‌ و حدیث*حدیث‌پژوهی*پژوهش‌های تطبیقی

2. فقه اجتماعی و سیاسی

  فلسفه فقه و اصول‌فقه * فقه و اصول فقه مقارن * نظریه‌پردازی تحلیلی و اجتهادی پویا * فقه مضاف * عدالت‌پژوهی

3. فلسفه، کلام و ادیان

 نظریه‌پردازی فلسفی * منطق‌پژوهی * استنباط و دفاع کلامی * نقد وهابیت * نقد فرق انحرافی و سایر ادیان * کلام و فلسفۀ مقارن

4. اخلاق و تربیت

 تربیت اسلامی * اخلاق * وعظ و خطابه

5. هنر، رسانه و ادبیات

 مطالعات ادبی*مطالعات نظری هنر*مطالعات رسانه‌ای*آثار هنری*تبلیغ وفناوری‌های نوین رسانه‌ای

6. فرهنگ، تمدن و ارتباطات

 فرهنگ شهری و شهروندی * سبک زندگی * مطالعات زنان * نظام‌های فرهنگی و مدیریت * بینش تمدنی * تاریخ ایران و اسلام * ارتباطات و مطالعات بینافرهنگی جهان اسلام * حضور و تجارب در مجامع بینُ‌ المللی

7. روش‌شناسی مطالعات علوم اسلامی و انسانی

 مطالعات نظری روش‌شناسی * مدل‌سازی نظام‌های آموزشی * روش‌شناسی مطالعات قرآنی و حدیثی * روش‌شناسی مطالعات فقهی و اصولی * روش‌شناسی مطالعات فلسفی و کلامی * روش‌شناسی مطالعات هنری و ادبی * روش‌شناسی تبلیغ دینی

8. آینده‌پژوهی

 ظرفیت‌شناسی و سیاست‌پژوهی علوم اسلام*علوم اسلامی؛ نیازهای نوپدید و آیندۀ علمی جهان