پرسش‌های متداول

رتبه مجله الکترونیکی جستار چه می باشد؟

این نشریه دارای رتبه تخصصی بوده و نشریه ای داخلی می باشد. لازم به ذکر است دیگر نشریه این اداره به نام جستارهای فقهی و اصولی حائز رتبه علمی پژوهشی بوده و به آدرس زیر در دسترس می باشد.


http://jostar-fiqh.maalem.ir/