اولین سامانة مجله‌ای مربوط به ریزمسایل‌ قطب‌های علمی فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی

اولین سامانة مجله‌ای مربوط به ریزمسایل‌ قطب‌های علمی فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی

حجت الاسلام دکتر هادی مصباح، رییس اداره پژوهش در گفتگو با خبرنگار شبکه معالم که به بهانه هفته پژوهش صورت گرفت، به تبیین  فعالیت‌های این اداره در سال جاری پرداخت و با اشاره به تدوین و صفحه‌آرایی مجموعه داستان کوتاه گفت: این مجموعه، دستاورد تلاش اعضای حلقة داستان گروه آموزشی ادب و هنر اسلامی در مرکز آموزشی شیخ بهایی از سال ۸۱ تا ۹۲ است و به همت گروه آموزشی ادب و هنر اسلامی گردآوری و توسط ادارة پژوهش در مسیر نشر قرارگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: نخستین مجموعة داستان با عنوان «زندگی روی پل»، پس از ارزیابی و ویرایش به‌صورت نسخه چاپی محدود و سپس الکترونیکی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. در تمامی این مراحل از همکاری مدیران گروه آموزشی ادب و هنر اسلامی در دوره‌های مختلف، برخوردار بودیم، از ایشان و تمامی همکاران برای نشر مجموعه‌ای تخصصی در هنر اسلامی قدردانی می‌کنیم.

رییس اداره پژوهش در ادامه به تدوین و صفحه‌آرایی مجموعه اشعار اشاره و بیان داشت: این مجموعه، آثار اعضای حلقه تبلیغی شعر گروه آموزشی ادب و هنر اسلامی در مرکز آموزشی شیخ بهایی از سال ۸۱ تا ۹۲ است که پس از طرح در حلقه و نقد و بررسی به همت گروه آموزشی ادب و هنر اسلامی گردآوری و پس از ارزیابی و ویرایش توسط ادارة پژوهش در فرایند انتشار قرار گفته است.

وی افزود: نخستین مجموعة شعر با عنوان «حنجره‌های جاری» در سه مجلد، به‌صورت نسخه چاپی محدود و سپس الکترونیکی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. در تمامی این مراحل از همکاری مدیران گروه آموزشی ادب و هنر اسلامی در دوره‌های مختلف، برخوردار بودیم و از تمامی همکاران برای نشر مجموعه‌ای تخصصی در هنر اسلامی قدردانی می‌کنیم.

حجت الاسلام دکتر هادی مصباح غنی‌سازی، تدوین و صفحه‌آرایی نشست‌های تخصصی فلسفه و کلام را از دیگر فعالیت های این اداره برشمرد و گفت: این مجموعه، دستاورد نشست‌‌های حلقه‌های علمی «حکمت» و «کلام اسلامی» و همایش‌‌های اختصاصی و مشترک گروه آموزشی فلسفه و کلام در مرکز آموزشی آخوند خراسانی از سال ۸۵ تا ۹۴ است. فایل‌های صوتی این مجموعه به همت گروه آموزشی فلسفه و کلام گردآوری و توسط ادارة پژوهش در مسیر نشر قرارگرفته و با عنوان «کرانه‌های عقل و معنا» آماده چاپ گردیده است.

وی اضافه کرد: نشست‌های مندرج در «کرانه‌های عقل و معنا» ابتدا از میان انبوه فایل‌های صوتی، اعتبارسنجی و اولویت‌دهی شد و سپس پیاده‌سازی و از حالت گفتاری به نوشتاری نزدیک گردید. سپس مستندات و منابع برای غنا و اعتباربخشی بیشتر توسط پژوهشگر استخراج گردید و نهایتاً به دست ویرایش سپرده شد. در تمامی این مراحل از همکاری مدیران محترم گروه فلسفه و کلام اسلامی در دوره‌های مختلف و تمامی همکاران برای نشر مجموعه‌ای تخصصی و فاخر در علوم اسلامی قدردانی می‌کنیم.

وی تدوین و غنی‌سازی بخشی از نشست‌های تخصصی فقه و اصول را از دیگر فعالیت های این اداره برشمرد و گفت: این مجموعه، دستاورد نشست‌‌های حلقه‌های علمی «افق» و همایش‌‌های اختصاصی و کارگاه‌های آموزشی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد در مرکز آموزشی آخوند خراسانی از سال ۸۳ تا ۹۳ است. فایل‌های صوتی این مجموعه به همت گروه آموزشی مربوطه گردآوری و بخشی از آن توسط ادارة پژوهش در مسیر نشر قرارگرفته و با عنوان «کرانه‌های اجتهاد» در حال آماده شدن برای چاپ است.

رییس اداره پژوهش با با بیان این که از سامانه فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، به نشانی jostar-fiqh.maalem.ir رونمایی شده  است، تشریح کرد: این فصلنامه در حال دریافت مجوز انتشار علمی پژوهشی از کمیته اعطا مجوز نشریات حوزوی است. این نشریه در موضوع فقه و اصول منتشر می‌شود و در پورتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نیز فهرست شده و قابل مشاهده است.

وی در ادامه این گفتگو گفت: همچنین سامانه مجله «جستارهای علمی‌طلبگی»، به نشانی jostar-elmi.maalem.ir رونمایی شده است. این سامانه با توجه به مسائل ۱۳۳ میز در قطب‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم طراحی ‌شده است و ادعا دارد که اولین سامانة مجله‌ای، در باب پژوهشهای مربوط به ریزمسایل‌ قطب‌های علمی فرهنگی دفتر است.

حجت الاسلام دکتر مصباح با توجه به راه اندازی سایت جستارهای علمی طلبگی، به نشانی ejostar.maalem.ir، توضیح داد: این سایت با هدف انتشار محصولات پژوهشی و مقالات علمی گروه‌های آموزشی مراکز آموزشی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی راه‌اندازی شده است.

وی تدوین و اطلاع‌رسانی پیوندهای نشریات علمی مرتبط با رشته‌های مراکز آموزشی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی را از دیگر اقدامات این اداره عنوان و خاطرنشان کرد: این اقدام باهدف راهنمایی دانش‌پژوهان و اعضای حلقه‌های علمی تبلیغی مراکز آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی استخراج شده است. این پیوندها با ترتیب و اولویت مجلات نشریات دفتر تبلیغات اسلامی،‌ مجلات معتبر حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ ارائه ‌شده است.

وی با یادآوری این که فراخوان پذیرش مقالات پژوهشی منتشر شده است، تصریح کرد: این فراخوان در محورهای هشتگانه تنظیم شده براساس مسائل ۱۳ میز در قطب‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم انجام گرفته است. این محورها عبارتند از: مرجعیت قرآن و حدیث‌پژوهی فقه اجتماعی و سیاسی / فلسفه، کلام و ادیان اخلاق و تربیت / هنر، رسانه و ادبیات / فرهنگ، تمدن و ارتباطات / روش‌شناسی مطالعات علوم اسلامی و انسانی / آینده‌پژوهی. زیر محورهای هرکدام به این شرح است:

 مرجعیت قرآن و حدیث‌پژوهی

ایده‌های نوین قرآنی در حوزه شهر و شهروندی

الگوسازی شخصیت‌های قرآنی

نظریه‌پردازی تفسیری

مطالعات تاریخی و ادواری قرآن و حدیث

حدیث‌پژوهی

پژوهش‌های تطبیقی

فقه اجتماعی و سیاسی

فلسفة فقه و اصول‌فقه

فقه و اصول فقه مقارن

نظریه‌پردازی تحلیلی و اجتهادی پویا

فقه مضاف

عدالت‌پژوهی

فلسفه، کلام و ادیان

نظریه‌پردازی فلسفی

منطق‌پژوهی

استنباط و دفاع کلامی

نقد وهابیت

نقد فرق انحرافی و سایر ادیان

کلام و فلسفۀ مقارن

اخلاق و تربیت

تربیت اسلامی

اخلاق

وعظ و خطابه

هنر، رسانه و ادبیات

مطالعات ادبی

مطالعات نظری هنر

مطالعات رسانه‌ای

آثار هنری

تبلیغ و فناوری‌های نوین رسانه‌ای

فرهنگ، تمدن و ارتباطات

فرهنگ شهری و شهروندی

سبک زندگی

مطالعات زنان

نظام‌های فرهنگی و مدیریت

بینش تمدنی

تاریخ ایران و اسلام

ارتباطات و مطالعات بینافرهنگی جهان اسلام

حضور و تجارب در مجامع بینُ‌ المللی

روش‌شناسی مطالعات علوم اسلامی و انسانی

مطالعات نظری روش‌شناسی

مدل‌سازی نظام‌های آموزشی

روش‌شناسی مطالعات قرآنی و حدیثی

روش‌شناسی مطالعات فقهی و اصولی

روش‌شناسی مطالعات فلسفی و کلامی

روش‌شناسی مطالعات هنری و ادبی

روش‌شناسی تبلیغ دینی

آینده‌پژوهی

ظرفیت‌شناسی و سیاست‌پژوهی علوم اسلامی

علوم اسلامی؛ نیازهای نوپدید و آیندۀ علمی جهان