درآمدی بر اهمیت عقل در قرآن

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

چکیده

 
این مقاله نگاهی است به جایگاه عقل در قرآن کریم به عنوان معجزۀ پیامبر گرامی اسلامr و در سیرۀ آن حضرت، و بر آن است که رسالت پیامبر اعظمr بر پایۀ عقلانیت تام استوار گردیده و عقل در مدار مرکزی تعالیم دینی قرار گرفته است. منابع مورد استفاده در این تحقیق، متون اسلامی و تألیفات اندیشمندان شیعی و روش تحقیق آن، ترکیبی (بنیادی – توصیفی – تحلیلی) است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The importance of reason in the Qur'an

نویسندگان [English]

  • Shahla Houshyar
  • Forough Khayyat