مصادیق مصرف و نقش گروه‌ها در اصلاح الگوی مصرف

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی بلاغ خواهران

چکیده

مصرف‌گرایی تهدید مهمی برای جامعه اسلامی است. در مقابل استفاده درست و تعریف الگوی مناسب  مصرف از جمله ضرورت‌های اکنون کشور است. برای دست یابی به این مهم دو نکته دارای اهمیت است، نخست تعیین اولویت‌های اساسی مصرف در آموزه‌های اسلامی است و دیگر، توجه به نقش خانواده، دولت، مبلغان، گروه‌ها و رسانه‌ها در این موضوع می‌باشد که با بهره‌گیری از روش‌های شناختی، عاطفی و رفتاری و از راه اصلاح ساختارها و فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و نظارت می‌توانند در این زمینه نقش آفرینی کنند.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Aspects of consumption & role of groups in reforming the pattern of consumption

نویسنده [English]

  • Shīmā Sībwayh
Member of women's Scientific Panel of "Balāgh"
چکیده [English]

Consumption is a great threat to Islamic society. So, right utilization, and developing a proper standard of consumption is a need of the country, at present. There are two important points to achieving this goal; first, determining main priorities of consumption, in consideration of Islamic teaches. And then, paying attention to the role of family, government, preachers, different groups, and media about this topic. They may play an active role by using cognitive, sentimental, and practical ways. Also, by reforming the structures of consumption, developing culture, giving information, and supervising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumption؛ reforming the pattern of consumption؛ priorities of consumption؛ role of government؛ role of preachers؛ cognitive
  • sentimental
  • and practical ways؛ reforming the structures؛ developing culture؛ supervising؛ consequences