بررسی جایگاه ادله اربعه احکام در نزد اخباریان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

در حال تحصیل در ترم 6 سطح 3 کلام با گرایش نصوص وحیانی. عضو انجمن کلام.

10.22081/jet.2019.50679.1025

چکیده

حدود یکصد سال بعد از روی کار آمدن صفویّه (۹۰۷ - 1135 قمری)، جریانی در بین تشیع به وجود آمد که ادعا می کردند فقط پیغمبر و امام حق دارند به قرآن رجوع کنند و دیگران چنین حقی ندارند و بایستی عموم مردم به اخبار و احادیث رجوع کنند. این گروه در عین حالی که رجوع به قرآن را ممنوع کردند، رجوع به "اجماع" و "عقل" را نیز جائز ندانستند. چون ادعا می کردند که "اجماع" از ساخته های اهل تسنن است و "عقل" هم به خاطر اینکه ممکن است خطا کند، قابل اعتماد نیست. بنابراین تنها منبع برای رجوع انسانها، اخبار و احادیث می باشد، به همین دلیل است که این گروه به نام "اخباریون" نامیده شدند. این گروه به علت انکار حق رجوع بدون واسطه به قرآن و انکار حجّیت اجماع و عقل، "اجتهاد" را نیز منکر شدند، زیرا "اجتهاد" به معنای کوشش در فهمیدن و استنباط احکام بر اساس ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) است و روشن است که فهم دقیق، بدون استفاده از عقل و استنباط، غیر ممکن است.
این جریان با محمد امین استرآبادی (متوفای ۱۰۳۳ق) شروع شد و با محمد اخباری (متوفای 1232 ق) به افول گرایید؛ هرچند که هنوز هم این جریان فکری دارای پیروانی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Check the status of the four rules of evidence in the Akhbari

نویسنده [English]

  • HAMID nik fekr
Studying in semester 6 Level 3 oriented revelatory texts. Member of the word association.
چکیده [English]

About a hundred years after the advent of the Safavid dynasty (907 - 1135 AH), a process in Shiism there that claim that only the Prophet and Imam are entitled to the Holy See, and others that right and they need the public to the news and sayings consult. This group while referring to the Koran banned, refer to the "consensus" and "wisdom" also did not allow. He claimed that "consensus" made by the Sunnis and "wisdom" is wrong because it may be, is not reliable. So the only reference source for people, news and sayings is, why is this group called "Akhbaris" were called. This group due to the denial of the right to return immediately to the Quran and denying the authority of consensus and reason, "ijtihad" were denied because of "ijtihad" In the sense of trying to understand and deduce rulings based on the evidence of four (Quran, Sunnah, consensus and reason) and it is clear that the understanding, without the use of reason and understanding, it is impossible. The flow Mohammad Amin Astarabadi (d. 1033 AH) began with Mohammed News (d. 1232 AH) to decline, although it is still this current of thought has adherents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astarabadi
  • jurisprudence
  • legal theorists
  • Vahid Behbahani
  • Traditionalism