شرف دین و تاریخ مطالعات تاریخی علامه سید شرف الدین عاملی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی تاریخ اسلام

چکیده

سید شرف الدین عاملی دانش آموخته حوزه نجف و سامرا و دست پروده عالمان بزرگ شیعه است. ایشان نقش مهمی در تقریب بین مذاهب و ادیان در جبل عامل داشته است. زمان شناسی و توجه به نیازها، نوآوری در تعریف معیارهای جدید سنجش صحت روایات و توجه به مسائل تاریخی از مهمترین ویژگی‌های اوست. الفصول المهمه، المراجعات، النص و الاجتهاد، ابوهریره و احادیث ساختگی و الکلمه الغراء فی تفضیل الزهرا از جمله مهمترین آثار منتشر شده ایشان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Honor of Religion and History

نویسنده [English]

  • Mohammad Jafar Islami
Member of "History of Islam" Scientific Panel
چکیده [English]

Sayyid Sharaf al-Dīn ‘Amilī is the student of Najaf and Samara howzahs and he is trained by great Shī‘īte scholars. He had an important role in   approximation   among religions in Jabal ‘Amīl. Some of his important features are:  Recognition of time, observation of needs, innovation in definition of new criteria correctness evaluation of hadīths and notice to historical matters. His significant writings including: Al-Fusūl  al-Muhimma, Al-Murāji‘āt, Al-Naşş va al-ijtihād, Abū Hurayra and fabricated hadiths and Al-kalimat al-Gharā fī Tafzīl al-Zahrā.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sayyid sharaf al-Din
  • scientific life
  • historical reading
  • correctness criteria of hadithes
  • writings