نگاهی به جریان قاعدة فرعیت در هلیات بسیطه بنا بر تقریر حکمت متعالیه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقة علمی حکمت(برادران)

چکیده

عدم تأثیر قاعدة فرعیت در مسألة عروض وجود بر ماهیت، مدعای حکیمان متأله است و هر یک در مسیر اثبات آن، اشکال‌هایی را بر این قاعده وارد ساخته‌اند. این نوشتار در پی آن است که پس از نقدوبررسی این اشکال‌ها، پاسخی شایسته بر آنها ارایه کند. نگارنده در ارایة بهترین پاسخ دو گفته دارد: الف. این‌گونه قضایا از باب عکس‌الحمل است و تنها به‌خاطر انس ذهن با ماهیات، موضوع، فرض می‌شود و در غیر این صورت قضیه بالعکس است، ب. این بحث از باب واسطه در عروض یا حیثیات تقییدیه است. بیان چهار نکته دربارة قاعدة فرعیت پایان بخش مقاله است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Glance at Derivative Formula in Simple Whethernesses according to Exposition of Transcendent Wisdom

نویسنده [English]

  • Mostafa Mirzaee
چکیده [English]

The non-effectiveness of derivative formula in the problem of occurring the existence on quiddity is the claim of theologians and, for proving that every one of them have cast doubt on this formula. This paper seeks to give a suitable answer after criticizing the problems. The writer has two sentences for giving the best answer: first: this type of proposition is with regard to predication converse “ aks al-aml” and is just assumed subject because of familiarity of mind with quiddity. And proposition is contrary except in this form. Second: this discussion is with regard to mediator of occurrence or limitation attributes. This article has finished with four points about derivative formula.

کلیدواژه‌ها [English]

  • derivative formula
  • simple whethernesses
  • composite whethernesses
  • predication converse “aks al-aml”