ارتباط اصول فقه با علوم حدیث

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

از جمله علومی که کمک شایانی به حدیث نموده، علم اصول است. علم اصول، تعیین می‌کند چه نوع حدیثی برای استنباط حکم شرعی، مفید است. این علم، باتعیین ضوابط، حدیث پژ‌وه را اولاً به سمت تعیین ضوابط حدیث رهنمون می‌‌کند و ثانیاً در نتیجه تعیین حدیث معتبر، آن‌را به فقیه تحویل داده تا از آن، حکم شرعی را استنباط کند. این مقاله، شامل چگونگی ارتباط علم اصول فقه با درایة الحدیث، رجال الحدیث و فقه الحدیث می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship of jurisprudence with Hadith sciences

نویسنده [English]

  • S. Mahdi Rouhbakhsh