حضرت مهدی (عج) و آیین جدید

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی حکمت

چکیده

حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) الگوگرفته از روش حکومتی پیامبر9 در صدر اسلام است؛ اما در زمان غیبت با بدعت­های گسترده‌ای مواجه شده است. نگارنده بر آن است که حضرت مهدی(عج) مانند جدش، بت‌شکنی می‌کند و آداب و رسوم جاهلی را که با خرافات و بدعت‌ها رشد نموده، محو و نابود می‌گرداند. وی از رهگذر این مقاله به اقدامات آن حضرت؛ مانند مبارزه با اسراف‌ و تجمل‌گرایی، بازگشت به خداپرستی و قرآن در قبال هواپرستی و رأی و نظرهای شخصی می‌پردازد. به نظر نگارنده، تلقی جامعه عصر ظهور چنان است که گویا آن‌حضرت،‌ آیین نویی را آورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Divine Prudence, Imam Mahdi (Aj) and the New Religion

نویسنده [English]

  • Ashraf alssadat Noay Baghban
Member of scientific Panel of Wisdom
چکیده [English]

The global government of Imam Mahdi (Aj) follows the pattern of the Prophet’s(PBUH) method of state in early period of Islam; however, it has faced with many extended innovations during the occultation. The writer believes that Imam Mahdi(Aj) ‘like his grandfather, will break the Idols and eliminate and destroy  unwise customs  grown with superstitions and  innovations.
This article deals with the actions of his holiness such as fighting against lavishness and luxury, returning to worship of God and to the Qur’an as opposed to whimsical desires and Personal and self-centered views.
As the writer believes, people in the reappearence time would imagine that he has brought a new religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • His Holiness Mahdi (Aj)
  • Innovation in religion
  • superstitions
  • esoteric interpretation
  • religion of Islam