اخلاق اقتصادی در اسلام

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

   مبحث اول این مقاله؛ شامل تعاریف لغوی و اصطلاحی اصطلاحات مختلف؛ مانند: تعریف لغوی و اصطلاحی و موضوع و … اخلاق، تعریف لغوی و اصطلاحی اقتصاد و موضوع و هدف آن، تعریف اخلاق اقتصادی، اقسام و فائده آن می‌باشد. مبحث دوم نیز مشتمل بر چند اخلاق اقتصادی و فائده آنها است؛ مانند: احترام گذاشتن به سرمایه و ارزش قائل شدن برای آن، امانت الهی دانستن سرمایه، اخلاق و فرهنگ مالیاتی.
این پژوهش، ما را به این نتیجه می‌رساند که بخش اعظم ثروت در سرمایه اجتماعی و انسانی نهفته است. بنابراین سرمایه گذاری بر روی افراد به عنوان اولین هدف توسعه محسوب می‌شود. و در این راستا، اخلاق، خود یک سرمایه معنوی است و عمل کردن به آن باعث افزایش سرمایه مادی و به سود انسان است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic Ethics in Islam

نویسنده [English]

  • Delavar Ali Naqavi