نویسنده = جهانی محمودی، قاسم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مفاد صلح امام حسن (علیه السلام)

دوره 7، شماره 23.24، تابستان 1388، صفحه 180-202

قاسم جهانی محمودی


2. مرزبان مکتب تشیع ( حیات علمی علامه عسکری ( رحمة الله علیه)

دوره 5، شماره 16، پاییز 1386، صفحه 17-38

قاسم جهانی محمودی