نویسنده = حسنی، سید مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی به درس‌نامة اخلاق ‌‌حوزة علمیة قم

دوره 7، شماره 23.24، تابستان 1388، صفحه 228-235

محمد تقی استیری؛ مجتبی معموری؛ سید مصطفی حسنی؛ محمد رضا نودهی؛ علی اکبر دلیری؛ داوود درویش نیا


2. تأملی در دلالت سیاق (سه دلالت اقتضاء،اشاره و تنبیه)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1384، صفحه 28-35

سید مصطفی حسنی