نویسنده = کرامتی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. کتاب مقدس و الوهیت مسیح

دوره 10، 33و34 (ویژه کلام و فلسفه تطبیقی)، بهار 1391، صفحه 122-136

حسین کرامتی