کتاب مقدس و الوهیت مسیح

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی کلام

چکیده

این مقاله به نقد الوهیت مسیح از نگاه کتاب مقدس پرداخته است. نگارنده در ابتدا به پولس می‌پردازد، همو که مبدع نظریة الوهیت عیسی است و سپس به تقابل شاگردان واقعی حضرت مسیح و پولس اشاره می‌کند. او همچنین نمونه­ هایی از ضدیت نظریة عیسای خدایی را با عهد عتیق و بخش­های معتبر عهد جدید بیان می‌کند. طبق مؤلف، مسیحیت مورد تأییدِ حضرت عیسی(ع) هرگز اعتقاد به الوهیت ایشان نداشته و ندارد و عیسی‌مسیح، پیامبر بزرگی است که از حیث جایگاه، بندة صالح پروردگار متعال است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Holy Scripture and Deification of Jesus Christ

نویسنده [English]

  • Hossein Keramati
Member of Theology Panel
چکیده [English]

This article is criticizing the divinity of Christ from the Holy Scripture’s perspective. The author first deals with Paul, the theorizer of the Christ’s divinity and then points out at the confrontation of Christ’s real disciple and Paul. It also mentions some examples of the opposition of the theory of Christ’s divinity to the Old Testament and some authentic portions of the New Testament. According to the author, the Christianity approved by Jesus Christ (A.S.) has never believed in his divinity, believing that this great messenger has enjoyed a high status as a pious servant of the Exalted God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The son of man
  • Christ’s divinity
  • Jesus Christ ( A.S.)
  • apostles
  • disciples
  • Paul