نویسنده = اسلامی، محمدجعفر
تعداد مقالات: 2
1. شرف دین و تاریخ مطالعات تاریخی علامه سید شرف الدین عاملی

دوره 9، 27و28 (ویژه تاریخ پژوهان معاصر حوزه)، تابستان 1389، صفحه 40-53

محمدجعفر اسلامی


2. نگاهی به مطالعات تاریخی در آثار استاد علی دوانی

دوره 9، 27و28 (ویژه تاریخ پژوهان معاصر حوزه)، تابستان 1389، صفحه 111-122

محمدجعفر اسلامی