نگاهی به مطالعات تاریخی در آثار استاد علی دوانی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی تاریخ اسلام

چکیده

استاد علی دوانی از جمله پژوهشگران نام آشنای عرصه تاریخ اسلام و تراجم نگاری در دوران معاصر است. او در نجف و قم از محضر اساتید به نام بهره برده است. تأکید بر آشنایی مجتهدان با تاریخ، توجه به تاریخ در برداشت از روایات، توجه به علم رجال و تراجم نویسی، بررسی انتقادی مشهورات تاریخی، پرداختن به تاریخ معاصر و تاریخ روحانیت و فعالیت در حوزه مطبوعات و داستان نویسی از جمله مهمترین ویژگی‌های ایشان است. مفاخر اسلام، نهضت روحانیون ایران، شرح زندگانی جلال الدین دوانی و تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت، برخی از آثار اوست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Overview of the Historical Studies in the Works of Master Ali Dawani

نویسنده [English]

  • Mohammad Ja’far Eslami
Member of "History of Islam" Scientific Panel
چکیده [English]

Master Ali Davani is one of the famous scholars in the field of Islamic history and biography writing in the current era. He has been educated in Najaf and Qum cities in presence of some well known professors. Emphasis on jurisprudents’ acquaintance with history, consideration of history in understanding of traditions, paying attention to ‘ilm al-rijal (science dealing with transmitters of hadīth) and biography writing, critical investigation of historical reputed propositions, working on contemporary history and the history of clergies and being active in the press and writing stories, are some of his major characteristics.
Some of his works are as follows:
Honorable figures in Islam, Iran Clergymen’s Movement, Jalal al-Din Davani’s   Biography and History of Islam from the beginning to the migration of the holy phrophet (pbuh).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tayebeh Shahverdian
  • Memeber of Sisters Islamic Panel