کلیدواژه‌ها = معرفت‌شناسی
هرمنوتیک و معرفت‌شناسی دینی

دوره 5، شماره 17، دی 1386، صفحه 176-192

خدیجه هاشمی


تجربه دینی رویکردها، انواع و نقدها

دوره 1، شماره 4.5، فروردین 1383، صفحه 4-13

محمدتقی فعالی


تجربه‌گرایی دینی

دوره 1، شماره 3، مهر 1381، صفحه 22-29

محمدتقی فعالی