تجربه دینی رویکردها، انواع و نقدها

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

 در ادامه بحث تجربه‌گرایی دینی، در این قسمت نویسنده، به ماهیت تجارب دینی ـ نظریه احساس، نظریه ادراک حسی و نظریه تبیین فوق طبیعی ـ پرداخته، سپس به ارتباط بین تجربه دینی و اعتقاد به خدا، روی آورده، در ادامه، رویکردهای ایمان‌گروی، کثرت‌گرایی، صدف و گوهر دین، الهیات، قرائت‌پذیری و وحی و انواع تجارب دینی ـ تفسیری، شبه حسی، وحیانی، احیاگر، مینوی و عرفانی ـ را به اختصار مورد بحث قرار داده است. در پایان سؤالاتی درباره تجربه دینی مطرح، و سپس نقد و بررسی کرده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Religious Experience, Approaches, Types, and Reviews

نویسنده [English]

  • Mohammad Taqi Fa,ali