هرمنوتیک و معرفت‌شناسی دینی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

این نوشتار، پژوهش مختصری است دربارة آنچه امروزه علم هرمنوتیک نامیده می‌شود و از آنجا که هرمنوتیک به دلایل گوناگون، ارتباط همگونی با ساختار معرفت‌شناسی دینی پیدا کرده است، پس از تبیین مفهوم معرفت‌شناسی دینی و ضرورت فهم دین، به تأثیر و نقش هرمنوتیک در معرفت‌شناسی دینی پرداخته و دیدگاهها و رویکردهای برخی از اندیشمندان و نخستین روی آوران به این علم را به اختصار بیان کرده است. 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hermeneutics and religious epistemology

نویسنده [English]

  • Khadijeh Hashemi