موضوعات = علوم اسلامی؛ نیازهای نوپدید و آیندۀ علمی جهان
تعداد مقالات: 1
1. در جست و جوی اسوه حسنه

دوره 5، 13و14 (ویژه پیامبر اعظم ص)، بهار 1386، صفحه 249-283

سید مهدی روحبخش