نویسنده = موسوی، سید جمال‏ الدین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ قاعدۀ اصولی با قاعده و مسألۀ فقهی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1384، صفحه 19-24

سید جمال‏ الدین موسوی