نویسنده = فعالی، محمدتقی
تعداد مقالات: 2
1. تجربه دینی رویکردها، انواع و نقدها

دوره 1، شماره 4.5، بهار 1383، صفحه 4-13

محمدتقی فعالی


2. تجربه‌گرایی دینی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 22-29

محمدتقی فعالی