نویسنده = شاکری، بلال
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر نظریه تعصیب در فقه فریقین

دوره 6، 19 (ویژه قواعد فقه 1)، تابستان 1387، صفحه 156-172

بلال شاکری


2. بررسی دیدگاه محقق خراسانی در مراتب حکم

دوره 4، شماره 10، بهار 1385، صفحه 9-14

بلال شاکری