بررسی دیدگاه محقق خراسانی در مراتب حکم

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

نگارنده در این مقاله به یکی از مباحث‌ اصـولی با عنوان مراتب حکـم که از زمان محقـق خراسانـی، مطرح گردیده می‌پردازد. ‌مقاله از پنج ‌بخش تشکیل شده است.‌ پس از مقدمه و تعریف مختصر «حکم» از نظر لغت و اصطلاح، به ‌حکم و تعاریف ‌مراحل ‌آن از دیدگاه محقق خراسانی ‌اکتفا شده است؛ سپس نقد و بررسی دیدگاه وی همراه با اشکالاتی که علمای بعد از ایشان‌ بر این‌نظریه وارد کرده‌اند، مطرح می‌شود. 

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Viewpoint of Akhond Khorasani about Degrees of Hokm

نویسنده [English]

  • Balal Shakeri