نویسنده = نصیری، مجید
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به تفسیر الفرقان (بررسی مبانی و روش‌ها)

دوره 5، شماره 15، تابستان 1386، صفحه 32-61

مجید نصیری