نگاهی به تفسیر الفرقان (بررسی مبانی و روش‌ها)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

ازجمله تفاسیری که در جهت واکاوی مفاهیم و معارف قرآنی از دل آیات، سعی وافری _ و به عقیدۀ برخی به گونه‌ای افراطی‌_ مصروف داشته‌است، «الفرقان فی تفسیرالقرآن» است. گرایش‌های مفسر _‌ آیى‌الله دکتر محمد صادقی تهرانی _ و روش خاصی که وی بر آن تأکید دارد، این تفسیر را در نگاه مفسران و قرآن‌پژوهان در جایگاه تأمل قرار داده است. در این جستار تلاش شده است ضمن ارائۀ شناختی اجمالی از شخصیت مفسر، در دو ساحت گرایش‌ها و روش‌ها به توصیف و تبیین ویژگی‌های این تفسیر بپردازد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Look at the Interpretation of Al-Furqan (Exploring Foundations and Techniques)

نویسنده [English]

  • Majid Nasiri