نویسنده = درجی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قاعدة فقهی «الوقوف»

دوره 7، شماره 23.24، تابستان 1388، صفحه 95-104

حسن درجی