نویسنده = ثاقب یزدی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. صدرا و موضوع حرکت جوهری

دوره 8، شماره 25.26، بهار 1389، صفحه 36-46

زینب ثاقب یزدی