نویسنده = شفیعیان، روح الله
تعداد مقالات: 1
1. شریعت خاموش؛ آشنایی با کتاب وندیداد (بخش فقهی اوستا)

دوره 10، 33و34 (ویژه کلام و فلسفه تطبیقی)، بهار 1391، صفحه 137-154

روح الله شفیعیان