شریعت خاموش؛ آشنایی با کتاب وندیداد (بخش فقهی اوستا)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی کلام

چکیده

وندیداد نام بخش سوم کتاب اوستا است که در آن مطالبی درباره آفرینش، اهورامزدا و اهریمن، چند اسطوره و مباحث فقهی و حقوقی گنجانده شده است. زرتشتیان ایران آن‌را اثری صرفاً تاریخی می‌دانند در حالی که از نگاه زرتشتیان هند متنی مقدس به شمار می‌رود. وجود احکام خرد ستیز و دشوار در این کتاب، نشان دهنده میزان انحراف آئین مغان و وضعیت نابسامان فرهنگی و دینی آن‌زمان ایران است. در این نوشتار با توضیح  این حقیقت، به ارتباط پذیرش اسلام از سوی ایرانیان و فرهنگی بودن این اقدام اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Silent Jurisprudence Getting Familiar with Book of Vidēvdāt

نویسنده [English]

  • Rohullah Shafi’ian
Member of scientific Panel of Theology Department of Brothers
چکیده [English]

The third part of the Avesta book is called Vendidad (or Vidēvdāt)
 It includes some Information about creation, Ahura Mazda, Ahreman, several myths and   jurisprudenceissves. While Iranian Zoroasterians consider it a merely historical book, Indian Zoroasterians believe that the Vidēvdāt is a holy text. The existence of some complicated and irrational rules in this book indicates the extent of magianism deviance. This fact also shows the religious and cultural anarchism in Iran in that time.
After explaining this fact, this article is pointing out the relationship between acceptance of Islam by Iranians and its being a culturally oriented action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zoroaster
  • magianism
  • Vidēvdāt
  • conquest of Iran
  • and Fargards