نویسنده = یساقی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. تامّلی معنا شناختی در واژه های امام و امامت

دوره 10، 33و34 (ویژه کلام و فلسفه تطبیقی)، بهار 1391، صفحه 78-90

هادی یساقی