نویسنده = سیبویه، شیما
تعداد مقالات: 1
1. مصادیق مصرف و نقش گروه‌ها در اصلاح الگوی مصرف

دوره 9، 27و28 (ویژه تبلیغ و تربیت)، تابستان 1389، صفحه 157-168

شیما سیبویه