نویسنده = احسانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. حکومت پروردگار و مراتب سه گانه آن در زمین در اندیشه فارابی

دوره 6، 18 (ویژه فلسفه و کلام 1)، بهار 1387، صفحه 186-201

علی احسانی