حکومت پروردگار و مراتب سه گانه آن در زمین در اندیشه فارابی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقة علمی حکمت

چکیده

این نوشتار در پی بیان حاکمیت پروردگار متعال و مراتب سه‌گانة جانشینی حکومت بر مردم در اندیشة فارابی(257ـ339 ق) است. سیاست در اصطلاح به معنای تدبیر، اداره و سرپرستی امور جامعة انسانی است و سیاست کشورداری، بخشی از حکمت عملی است. فارابی در جهان اسلام، نخستین فیلسوفی است که مراتبی سه‌گانه برای حکومت اسلامی تبیین و تثبیت می‌کند، و در فلسفه برای نخستین بار، حکومت فقهای حکیم را در غیبت پیامبر r و امامu مطرح کرده و از آن با استدلال عقلی دفاع می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Allah's Governorship and its Triple Levels in the World in Farabi's Thought

نویسنده [English]

  • Ali Ehsani
Scientific panel of wisdom ‘Hekmat’
چکیده [English]

This article is about "the sovereignty of exalted Allah and the triple levels of being successor of Allah on the earth and governing people" in Farabi's thought. Policy idiomatically means planning, managing and observing human's community. The policy of governing a country is a part of the practical wisdom.
      Farabi was the first philosopher (in Islamic world) who suggested and stabilized a triple-level for an Islamic government. As the first Islamic philosopher, Farabi propounded the governorship of rational jurisprudents in the absence of the Prophet and Imam, and defended it by rational arguments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • community
  • utopia
  • king
  • Farabi
  • governorship
  • caliphate