نویسنده = پهلوان زاده، وحیده
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه قصّه حضرت اسماعیل (ع) در قرآن و تورات

دوره 11.12، 35و36 (ویژه قرآن و عهدین)، بهار 1395، صفحه 64-80

وحیده پهلوان زاده