نویسنده = برجی، زهرا اشرف
تعداد مقالات: 1
1. جن از دیدگاه قرآن و عهدین

دوره 11.12، 35و36 (ویژه قرآن و عهدین)، بهار 1395، صفحه 227-242

زهرا اشرف برجی