جن از دیدگاه قرآن و عهدین

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانش آموخته دوره عالی علوم و معارف قرآن و عضو حلقه علمی قرآن دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

چکیده

جن، موجودی ناپیدا، دارای عقل و شعور، فهم و درک، مختار و مخیر است که می‌تواند راه زندگی‌اش را انتخاب کند و به راه راست یا منحرف برود؛ زیرا دارای اراده و مکلف به تکالیف الهی است و خداوندمتعال این موجود را قبل از انس خلق نموده است.
جن در قرآن به‌صورت گسترده آمده، به‌گونه‌ای که به تمام ابعاد جن؛ ازجمله: خلقت، ویژگی‌ها، اوصاف و... اشاره نموده است. اما در کتب مقدس تورات و انجیل، این امر به‌طور محدود ذکر شده است و فقط وجود جن را تأیید کرده و اشاره کرده که برخی از افراد با اجنه ارتباط داشته‌اند.
جنیان از نظر قرآن، موجوداتی نامرئی هستند که گاهی قابل رؤیت می‌شوند و انسان می‌تواند آنها را ببیند و قرآن تنها منبعی است که جن را به‌عنوان یک موجود واقعی مانند انسان پذیرفته است و به دو دسته خوب و بد، صالح و فاسد تقسیم می‌کند و از نظر تکلیف و شایستگی مورد خطاب پروردگار قرار می‌گیرند. نگارنده در این مقاله، سعی کرده به مواردی که در عهدین آمده اشاره نماید و لذا درجایی که به ‌این مقوله نپرداخته، نشان این است که کتب عهدین در آن زمینه سکوت کرده و چیزی را مطرح نکرده ‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • ZAHRA ashraf borji