کلیدواژه‌ها = علم حضوری
تعداد مقالات: 1
1. عدم امکان شناخت ذات خدا

دوره 10، 33و34 (ویژه کلام و فلسفه تطبیقی)، بهار 1391، صفحه 24-37

سیدمسعود عمرانی