عدم امکان شناخت ذات خدا

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی کلام

چکیده

 محال‌بودنِ درک کُنه خدا و غیرمتناهی‌بودنِ ذات او، یکی از مسایل مهم و اساسی در الهیات اسلامی است. نویسنده با واکاوی در این مسئله، سعی می‌کند موضوع را ابتدا با براهین عقلی اثبات و سپس با بهره‌گیری از آیات و روایات اهل‌بیت: مؤیداتی نقل کند. وی در این‌زمینه، آرای دانشمندان اسلامی از فلاسفه، عرفا و متکلمین را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد و بر آن است که گرچه حقیقت ذات حق‌تعالی برای ما مجهول است؛‌ اما این‌‌موضوع سبب نمی‌شود که از عظمت شناسایی اجمالی باری‌تعالی غافل بمانیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impossibility of Knowing Allah

نویسنده [English]

  • Sayyed Masuod Imrani
Member of scientific Panel of Theology Department of Brothers
چکیده [English]

One of the most important and basic issues in Islamic theology is the Impossibility of fathoming Allah’s essence and His infinite nature. The writer has analyzed this question and tried to prove this matter through the logical proofs. He utilizes some corroborative verses and traditions from the Prophet family  Ahl al-Bayt- (p.b.u.t). He also examines Muslims’ opinions such as philosophers, mystics and theologians.