کلیدواژه‌ها = پسر انسان
کتاب مقدس و الوهیت مسیح

دوره 10، 33و34 (ویژه کلام و فلسفه تطبیقی)، فروردین 1391، صفحه 122-136

حسین کرامتی