کلیدواژه‌ها = نظریات رجالی امام خمینی
کتاب شناسی استاد ربانی بیرجندی

دوره 9، 29و30 (ویژه قرآن و حدیث)، فروردین 1390، صفحه 145-153

علیرضا مازاریان