کتاب شناسی استاد ربانی بیرجندی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی افق و دانش‌آموخته دورة‌ عالی فقه مقارن

چکیده

استاد ربانی بیرجندی از جمله حدیث پژوهانی است که ویژگی‌هایی همچون نگرش تطبیقی به مسائل، جامع‌نگری تاریخی، اظهار نظرهای کارساز و کارشناسانه، به‌کارگیری سازکارهای بایسته و نظام‌مندی در ارائه مطالب، احاطه به زبان عربی و ارائه نمونه‌های عینی آثار او را متمایز کرده است. در این مجال آثار حدیثی ایشان را معرفی می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Bibliography of Master Rabbani Birjandi’s works of Hadīth Research

نویسنده [English]

  • Ali Reza Mazarian
Member of Ofoq Scientific Panel and the former student of Advanced Course in Contemporary Islamic Jurisprudence
چکیده [English]

Master Rabbani Birjandi is one of the Hadīth Researchers whose works are distingvished in characteristics like: comparative look at the issues, historical comprehensive look, promoting and expert opinions, functioning proper and systematic methods in presenting topics, proficiency in Arabic language and presenting objective samples. In this writing, we will introduce his hadīth compilations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Master Rabbani
  • characteristics of compilations
  • knowledge of dirāya (critical examination of hadīth)
  • rules of Jurisprudence of hadīth (Figh al-hadīth)
  • Knowledge of rijal al-hadīth (biography of the narrators of traditions)
  • methodology of rijal Al-hadīth
  • Imam Khomeini’s rijali opinions