کلیدواژه‌ها = الاحوال الشخصیه
محدودیت در ارث بری زوج

دوره 6، 19 (ویژه قواعد فقه 1)، تیر 1387، صفحه 173-190

رضا میهن دوست