محدودیت در ارث بری زوج

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

با ظهور اسلام، نابسامانی میراث زن و بویژه زوجه، پایان یافت و از وضعیت مناسبی برخوردار شد؛ اما بنابر مصالحی ارث زن، نصف ارث مرد مقرر گردید و بنابر دیدگاه صحیح، میان فقیهان امامیه، زوجه‌ای که دارای فرزند نیست از زمین محروم است و نسبت به ساختمان و درختان، از قیمت آنها ارث می‌برد. طریقه‌ی قیمت‌گذاری با فرض حق بقاء ساختمان و درختان در زمین به صورت مجانی است.
    در قانون مدنی ایران، این محرومیت را برای هر زوجه‌ای ثابت دانسته است اما در قوانین مدنی دولت‌های عربی به پیروی از فقه اهل سنت، از اساس، محرومیت را انکار کرده‌اند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Wife s limitation in Some Cases of inheritance

نویسنده [English]

  • Reza mihandust
چکیده [English]

Emergence of Islam ceased the chaos of woman’s inheritance, particularly the wife’s inheritance, and reformed it. However, because of advisability it was laid down that woman’s inheritance should be the half of man’s inheritance, and according to the right standpoint among Shiite’s religious jurisprudents a wife who has not any child is deprived of the land of property, but she inherits the price of building and trees. Assuming that the right of remaining building and trees is preserved, the pricing method is free of charge.
This deprivation is approved by Iran’s civil law, but at the civil law of Arab governments, following the Sunnite’s religious jurisprudents, it is, basically, denied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inheritance
  • legacy
  • religious duties
  • personal conditions
  • wife