کلیدواژه‌ها = تقسیم مساوی
تعداد مقالات: 1
1. قاعده عدل و انصاف

دوره 6، 20 (ویژه قواعد فقه 2)، پاییز 1387، صفحه 10-33

علی الهی خراسانی